Konuşma Sesi Bozuklukları

Çocuklar kimi zaman bazı sesleri anlaşılır biçimde söyleyemeyebilirler, bir sesi diğerinin yerine koyabilir, sesleri dışarıda bırakabilir, ses ekleyebilir veya sesi değiştirebilirler.
Aile ve çevredeki kişiler bu tür konuşmayı anlamakta zorlanabilir ve bu durum bir takım endişelerin oluşmasına ortam hazırlayabilir.

KEKEMELİK

Kekemelik konuşmanın akışının istemsiz bir biçimde kesintiye uğradığı bir tür akıcılık bozukluğudur. Çocuklarda kekemelik problemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sayısal verilere göre her 100 çocuktan 5’inde erken dönemde (2-5 yaş arası) kekemelik davranışları gözlenmektedir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma; solunum sistemi, çene, dil, dudak ve ses tellerinin motor kontrolünden sorumlu kas gruplarının ve sinirlerin koordine bir şekilde çalışması sonucu ortaya çıkan motor bir işlevdir. Konuşmanın 5 bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; solunum, fonasyon, artikülasyon, rezonans, prozodi bileşenleridir.

Otizm

Otizm için geçerli bir tedavi henüz bulunmamış olmasına rağmen, erken dönemde özel eğitime ek olarak uygulanan dil ve konuşma terapilerinin otizm spektrumundaki çocuklarda büyük bir fark yarattığı ve yaşam kalitelerini büyük ölçüde artırdığı bilinmektedir.

AFAZİ

Afazi, beyinde genellikle sol yarı kürede konuşma merkezinde meydana gelen bir hasar sonucu oluşan nörolojik dil bozukluğudur.
konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi temel becerilerin kısmen ya da tamamen kaybı ile sonuçlanabilir..