EĞİTİM

2015- 2019 Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği, Yüksek Onur Öğrencisi

2019-2020 Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans (Devam)

STAJ DENEYİMLERİ;

 • ÜSESKOM (Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Intern terapist – Çeşitli dil, konuşma, ses bozuklukları sebebiyle gelen vakaları değerlendirme, terapi planı hazırlama ve terapi yapma. Ailelerle görüşüp bilgilendirme ve vaka dosyası oluşturma)  11/2018- 05/2019
 • NP Feneryolu Polikliniği -Ahmet Konrot Gözlem Stajı (Akıcılık bozuklukları hakkında detaylı gözlem yapma ve yapılan değerlendirmeleri not alma), 04/2019
 • Medikal Park Hastanesi, İnme Ünitesi- (Yutma terapisi Yutma değerlendirmesi ve inme sonrası gözlenen dil bozuklukları hakkında detaylı bilgi edinme ve uygulama yapma), 02/2019- 06/2019
 • İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı– Nörolojik bozukluklar hakkında genel bilgi sahibi olma ve tedavide kullanılan tDCS cihazı-beyin stimulasyonu -üzerine gözlem yapabilme ve yutma terapisinde etkililiğini araştırma) 10/2018- 02-2019
 • DILGEM Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi 09/2018- 02/2019
 • Özel Pan işitme Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 10/2017- 03/2018
 • Özel Kuş dili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 10/2016- 03/2017
 • Özel Saygın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Fethiye-Muğla) 06/2018- 08/2019
 • Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi 02/2018- 06/2018

 

KATILDIĞI KURSLAR VE EĞİTİMLER

 • PROMPT’A Giriş: Teknik, İstanbul, 2019, Eğitmen: Nida Şanlı Colay
 • Kekemelik Terapisi- Yasa Özgü Bilişsel ve Davranışsal Analiz- Kurt Eggers
 • Kekemelik Terapisi- Okul Öncesi Donemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi- Kurt Eggers
 • Kekemelik Terapisi- Okul Cağı Çocuklarında Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi- Kurt Eggers
 • Kekemelik Terapisi- Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi- Kurt Eggers
 • GOBDO-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği), uygulayıcı eğitimi, Eğitmen: Prof.Dr. İbrahim H. Diken, İstanbul
 • ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı), uygulayıcı eğitimi, Eğitmen: Prof.Dr. İbrahim H. Diken, İstanbul
 • Total Larenjektomi ve Larengeal Konuşma Kursu, X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, Eğitmen: Melda Kunduk
 • Uygulamalı Transkraniyal Manyetik Stimülasyona Giriş Kursu, X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi Eğitmen: Susan Duncan
 • Pediatrik Motor Konuşma Bozukluklarının Tedavisi: Çocukluk Çağı Apraksisi Kursu, Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, Eğitmen:
 • DIR® Floortime™ 101 Başlangıç Düzey Kursu, Eğitmen: Çiğdem Ergül
 • TEDIL (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi), uygulayıcı eğitimi, Eğitmen: Seyhun Topbaş
 • TODIL (Türkçe Okul Cağı Dil Gelişim Testi), uygulayıcı eğitimi, Eğitmen: Seyhun Topbaş
 • GEDEP (Gelişimsel Destek Programı), uygulayıcı eğitimi, Eğitmen: İbrahim Halil Diken
 • Videolaringostroboskopi Kursu, 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara Üniversitesi
 • DoktorVox Ses Terapisi Kursu, 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara Eğitmen: İlter Denizoğlu

 

KATILDIĞI KONGRE/KONFERANS/SEMPOZYUM

 • Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul
 • Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul
 • Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği, Medipol Üniversitesi
 • Türkiye’de Kekeleyen Bir Birey Olmak, 1. Özgürce Kekele Konferansı, Kekemeler Derneği
 • Türkiye’de Kekeleyen Bir Birey Olmak, 2. Özgürce Kekele Konferansı, Kekemeler Derneği
 • Dünya Ses Günü Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi
 • Dünya Ses Günü Sempozyumu, Marmara Üniversitesi
 • Tanıdan Eğitime Uluslararası Otizm Sempozyumu, Biruni Üniversitesi
 • Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi
 • Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara Üniversitesi
 • Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu , Konya
 • Dil Beyin Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Nörolojik ve Rehabilitasyon ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
 • Dil ve Beyin Semineri, Prof. Dr. Barış Korkmaz
 • Spektrum Kavramı, Tanılanmanın Önemi, Prof. Dr. Yankı Yazgan
 • Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojiye dair bir bakış, Prof.Dr. Burak Doğangün

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR;

 • Ulusal Dil Ve konuşma Terapisi Sempozyumu ,Medipol Üniversitesi- Alanla ilgili Çalışan Hekimlerin Yutma Terapisinde Dil ve Konuşma Terapisi Rolünün Farkındalığının Belirlenmesi; Poster Sunumu
 • Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Anadolu Üniversitesi– Edwards Sendromunda Dil ve Oyun Becerilerinin İncelenmesi; Poster sunumu

1.Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi- İnme sonrası disfaji hastalarında Girişimsel Olmayan Beyin Uyarımının Etkisine Yönelik Literatür Derlemesi; Bildiri Sunumu