KEKEMELİK

Kekemelik konuşmanın akışının istemsiz bir biçimde kesintiye uğradığı bir tür akıcılık bozukluğudur. Çocuklarda kekemelik problemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sayısal verilere göre her 100 çocuktan 5’inde erken dönemde (2-5 yaş arası) kekemelik davranışları gözlenmektedir.