Otizm

Otizm için geçerli bir tedavi henüz bulunmamış olmasına rağmen, erken dönemde özel eğitime ek olarak uygulanan dil ve konuşma terapilerinin otizm spektrumundaki çocuklarda büyük bir fark yarattığı ve yaşam kalitelerini büyük ölçüde artırdığı bilinmektedir.